لطفا کمی صبر کنید

مردم تهران اسناد خود را الکترونیکی کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اسنادی که الکترونیکی ثبت شدند، دچار مشکل نمی شود اما اسناد دستی قطعا دچار مشکل خواهد شد.