لطفا کمی صبر کنید

دفاع مقدس یک گنجینه عظیم است

مدیر گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس : دفاع مقدس، یک گنجینه عظیم است و ملت ما می تواند تا مدت های طولانی از آن استفاده، استخراج و سرمایه گذاری کند.