لطفا کمی صبر کنید

راه اندازی دولت همراه در دهه فجر

جهرمی : ­64 هزار روستا و آبادی ، پایش و بانک اطلاعات کامل تمام روستاها اماده شده است که بر اساس ان وضعیت زیرساخت ارتباطات از نظر تلفن، اینترنت و تلویزیون موبایل ، دسترسی به دولت الکترونیک تلویزیون در سه سطح قرمز زرد و نارنجی تقسیم بندی می شود.