لطفا کمی صبر کنید

هر تخلفی در قوه قصائیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضائیه: قطعا در این قوه هم تخلف صورت می‌گیرد، اما اینکه بگوییم تخلفات تعقیب نمی‌شود، اشتباه است.