لطفا کمی صبر کنید

ارسال گزارش هشتم عملکرد اجرای قانون دانش بنیان به مجلس شورای اسلامی

ایلنا: دبیرخانه شورای عالی عتف گزارش هشتم عملکرد اجرای قانون دانش بنیان به مجلس شورای را از دستگاه ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.