لطفا کمی صبر کنید

اژه‌ای: حکمتی است که با احمدی نژاد برخورد نمی‌کنیم/ اگر نیاز باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند!

- سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان احمدی‌نژاد گفت: این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد