لطفا کمی صبر کنید

آزادی مشروط برای نازنین زاغری؛ البته پس از ۲ سال

- درباره خانم زاغری که 5 سال حبس دارد، آنچه مسلم است بین رئیس قوه قضاییه و وزیر خارجه انگلیس ملاقاتی صورت نگرفته است. اما برخی زندانیان که کمتر از 10 سال حکم دارند، با شرایط پیش بینی شده در قانون با گذراندن یک سوم از حکم خود، می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.