لطفا کمی صبر کنید

کربن‌سیاه، بلایی که هر شب سر تهران می‌آید/ کاهش ۵۰درصدی آلودگی‌هوای شبانه پایتخت فقط با یک دستور!

- تردد شبانه کامیون‌ها 3 آلاینده کربن سیاه، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون را به نحو اثرگذاری افزایش می‌دهد. بزرگترین شاهد این موضوع، ممنوعیت فعالیت کامیون‌ها طی هفته های اخیر است که موجب کاهش چشمگیر آلاینده‌ها تا 50 درصد در ایستگاه‌های اندازه گیری شده بود.