لطفا کمی صبر کنید

فرود اضطراری پرواز تهران - بوشهر در اصفهان

یک بیمار قلبی در پرواز تهران - بوشهر باعث نشاندن هواپیما در اصفهان شد.