لطفا کمی صبر کنید

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهمترین دغدغه کارگران است

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران و باز نشستگان تامین اجتماعی مازندران گفت: حدود 65% از کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر دارای حقوق حداقل هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند.