لطفا کمی صبر کنید

یوم‌الله ۹دی در امامزاده سیداسماعیل (ع) بازار با سخنرانی سیدمرتضی نبوی گرامی داشته شد

به همت اداره اوقاف و امور خیریه شرق و جنوب تهران (ناحیه ۳) یوم‌الله ۹ دی در امامزاده سید اسماعیل (ع) با سخنرانی سیدمرتضی نبوی گرامی داشته شد.