لطفا کمی صبر کنید

موافق درمان و داروی مجانی نیستم

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه موافق درمان و داروی مجانی نیستم، گفت: دارو و درمان مجانی مردم را تشویق به عدم رعایت بهداشت و بیمار شدن می‌کند.