لطفا کمی صبر کنید

بیان انتقادات باید از راه قانونی انجام شود/ در موقعیت هشیار ملی هستیم

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه حق اعتراض برای شهروندان محفوظ است، گفت: بیان انتقادات باید از راه قانونی انجام شود.