لطفا کمی صبر کنید

تبعات بازنشستگی زودهنگام

سن بازنشستگی در جوامع مختلف کاملا با یکدیگر متفاوت است و در برخی کشورهای توسعه نیافته، اصلا مفهومی به اسم بازنشستگی وجود ندارد و نظام بیمه‌ای در این کشورها دیده نمی‌شود. در کشورهای توسعه نیافته، خانواده همان نقش حمایت‌های بازنشستگی در دوران پیری را دارد؛ اما اگر فردی در دوران سالمندی از حمایت خانواده برخوردار نباشد، سرنوشت تلخ و مبهمی در انتظار اوست. در مقابل، نظام بیمه‌ای و بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته، نظامی کاملا قانونمند است که در آن فرد در دوران اشتغال، بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات و بیمه می‌پردازد تا بازنشستگی راحتی داشته باشد.