لطفا کمی صبر کنید

ابراز تاسف شهردار تهران از حوادث دیروز شهر

شهردار تهران از حوادث دیروز در چند نقطه از شهر تهران که باعث آسیب اندک به اموال شهروندان شد، ابراز تاسف کرد.