لطفا کمی صبر کنید

با اعتراضات کفِ خیابانی تنها اموال عمومی آسیب می‌بیند و فضا امنیتی می‌شود

ایلنا: رییس شورای شهر تهران گفت: اعتراضات کف خیابانی راه درست انتقاد نیست.