لطفا کمی صبر کنید

درآمد سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری به حساب خزانه شهرداری مرکزی واریز شود

ایلنا: حبیب‌زاده گفت: درآمد سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری به حساب خزانه شهرداری مرکزی واریز شود.