لطفا کمی صبر کنید

مناسب‌ترین روش پیگیری مطالبات به صورت مدنی است/ فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد

رئیس شورای شهر تهران در سی و چهارمین جلسه در خصوص اتفاقات دو روز اخیر گفت: «نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی باشد.»