لطفا کمی صبر کنید

بابت اتفاقات اخیر تهران متاسفم/عده ای با حرکت کور به اموال عمومی مردم لطمه زدند

شهردار تهران از حوادث روز گذشته پایتخت ابراز تاسف کرد.