لطفا کمی صبر کنید

تهران زلزله بیاید اسکان کانکسی امکان پذیر نیست / تا پایان هفته گزارش تاب آوری تهران به سران قوا تقدیم می شود

شهردار تهران : تا پایان هفته جاری گزارش تاب آوری تهران به سران قوا تقدیم می شود