لطفا کمی صبر کنید

استفاده از ظرفیت دولت برای کاهش معضلات شهری

رییس شورای شهر تهران استفاده از ظرفیت دولت را راهکاری برای کاهش معضلات شهری و مشکلات مالی شهرداری‌ها دانست.