لطفا کمی صبر کنید

دستگیری راننده شیطان صفت

راننده جوانی که با تهدید چاقو اقدام به آزار و اذیت خانم جوانی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.