لطفا کمی صبر کنید

مشابه حادثه زغال سنگ یورت در کمین است

رئیس انجمن زغال‌سنگ با بیان اینکه معادن زغال سنگ ایمنی لازم را ندارند، نسبت به تکرار حادثه یورت هشدار داد.