لطفا کمی صبر کنید

مهمترین علل بروز چاقی در ایران چیست؟

صنعتی شدن جوامع در عصر حاضر منجر به کاهش فعالیت بدنی و تغییر الگوی غذایی افراد شده و معضل چاقی روند صعودی به خود گرفته است.