لطفا کمی صبر کنید

شناسایی و کشف بیش از ۱۷ هزار اسلحه در متروی مسکو طی یکسال

بیش از ۱۷ هزار قبضه اسلحه در یکسال گذشته از مسافران متروی مسکو کشف و ضبط شده است.