لطفا کمی صبر کنید

طرح ترافیک جدید بدون مطالعات لازم و خام است/ پلیس عهده دار مدیریت ترافیک

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه مدیریت ترافیک برعهده پلیس است و شهرداری باید بسترها و امکانات لازم را فراهم کند، گفت: طرح ترافیک پیشنهادی جدید خام است و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود.