لطفا کمی صبر کنید

بعضی از مدیران و مسئولان اجرایی به وظایف خود عمل نکردند

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: بعضی از مدیران و مسئولان اجرایی به وظایف خود در قبال مردم عمل نکردند.