لطفا کمی صبر کنید

طرح ترافیک جدید نیازمند بررسی کارشناسانه است

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در تشریح طرح ترافیک جدید گفت: باید جزئیات این طرح مورد مطالعه و بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.