لطفا کمی صبر کنید

جانشین فرماندهی تهران بزرگ منصوب شد

با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار هداوند به سمت جانشینی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد.