لطفا کمی صبر کنید

چالش‌های مدیریت بحران در ایران

ایران، ‌کشوری است با خطرپذیری بالا، از همین رو آنچه در چنین جغرافیایی اهمیت دارد توجه به بحران و چرخه مدیریت بحران است.