لطفا کمی صبر کنید

برگزاری مانور آتش نشانان در تعمیرگاه خودروهای سنگین

مانور مهار آتش سوزی در تعمیرگاه خودروهای سنگین، با حضور نیروهای سه ایستگاه آتش نشانی برگزار شد.