لطفا کمی صبر کنید

27 مورد صلح وسازش در ۳ ماه آغاز بکارشورای حل اختلاف ندامتگاه دماوند

 شورای حل اختلاف ندامتگاه دماوند درسه ماه از آغاز به کار خود از ۳۰پرونده موجود ۲۷ مورد پرونده را با صلح و سازش مختومه کرد.