لطفا کمی صبر کنید

برگزاری دوره آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای برای ۳۰۰ نفر از مددجویان رجایی شهر

اداره بهداری زندان رجایی شهر برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی مددجویان و با هدف کاهش آسیب رفتارهای پرخطر ، دوره آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای را برای ۳۰۰ نفر از مددجویان برگزار کرده است.