لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران همچنان «ناسالم» است

هوای تهران برای گروه های حساس، همچنان ناسالم است.