لطفا کمی صبر کنید

روش های انتقال آب در دنیا منسوخ شده است

پژوهشگر آب و توسعه پایدار با اشاره به انتقال آب کارون به مناطق دیگر کشور گفت: روش های انتقال آب به دلیل مشکلات مختلف سال هاست در دنیا منسوخ شده است.