لطفا کمی صبر کنید

انتقادها و وعده های نجفی در یک سخنرانی جنجالی

صبح امروز شهردار تهران به همراه معاونین خود برای ارائه سند تحویل و تحول شهرداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران حاضر شدند.