لطفا کمی صبر کنید

سن اعتیاد در حال رسیدن به 15 سال

مرتضی موسوی مدیرکل بهزیستی فارس نیز در حاشیه این همایش گفت: میانگین سن اعتیاد بین ۲۵ تا ۳۹ است، اما متاسفانه سن اعتیاد در حال کم شدن و رسیدن به ۱۵ سال است.