لطفا کمی صبر کنید

خودداری وزارت کشور از پرداخت هزینه تعیین هویت شهدای حله و منا

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید وزارت کشور قول داده بود هزینه تعیین هویت زائران ایرانی در حادثه حلّه و منا را پرداخت کند اما تاکنون این کار را نکرده است.