لطفا کمی صبر کنید

هشدار سخنگوی وزارت بهداشت درباره طرح تحول سلامت

حریرچی گفت: ابراز نگرانی می‌کنم که اگر منابع پایدار برای بیمه‌ها، بخش سلامت و طرح تحول سلامت تأمین نشود، حفظ این دستاورد بسیار مشکل خواهد بود و کاهش پرداختی از جیب مرم پایدار نخواهد ماند.