لطفا کمی صبر کنید

توهین بی‌سابقه عضو شورای شهر تهران به مردان

شهربانو امانی ضمن انتقاد به شرایط اقتصادی جامعه گفت: مردان حتی عرضه اداره خانه‌های خود را هم ندارند.