لطفا کمی صبر کنید

مساله هوا به اندازه استقلال و اقتدار در منطقه مهم است

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مساله هوا به اندازه گرانی، تامین شغل و مستقل و مقتدر بودن در منطقه مهم است، گفت: اگر آب و غذا نباشد مهم نیست که چقدر امنیت نظامی و پول داریم چراکه نبود عناصر زیست محیطی می‌تواند کشور را به هم بریزد.