لطفا کمی صبر کنید

برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای رفع آلودگی هوا تقاضای زیادی نیست