لطفا کمی صبر کنید

تغییر نام برای وجه اضافی از مشترکین گاز هم مؤثر واقع نشد

دیوان عدالت اداری، زائد مصوبه اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز را هم ابطال کرد.