لطفا کمی صبر کنید

تفاوت‌های شهر هوشمند با شهر الکترونیک

دبیر علمی همایش تهران هوشمند : در سال‌های اخیر خدمات الکترونیکی زیادی در حوزه شهری و دولتی به شهروندان ارائه می‌شود که سبب صرفه‌جویی در وقت و هزینه شده است.