لطفا کمی صبر کنید

اموال مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی چه شد و به که رسید؟!