لطفا کمی صبر کنید

حذف پیش دانشگاهی از سال تحصیلی آینده