لطفا کمی صبر کنید

اورژانس تهران روزانه هزار مزاحم تلفنی دارد

معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران گفت: روزانه به طور متوسط هفت هزار تماس با اورژانس تهران گرفته می شود که از این میان، هزار تماس آن مزاحمان تلفنی هستند.