لطفا کمی صبر کنید

نتایج مصاحبه با خدمه کریستال محرمانه است

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مصاحبه با خدمه کشتی فله بر کریستال به اتمام رسید، گفت: نتایج مصاحبه محرمانه است.