لطفا کمی صبر کنید

ثبت رکورد گرمای زمستانی برای دانمارک

به گفته کارشناسان هواشناسی، چهارشنبه گذشته به عنوان گرمترین روز در ماه زمستانی ژانویه در دانمارک به ثبت رسید.