لطفا کمی صبر کنید

پوران درخشنده: پرستاری شغل نیست عاشقی است

پوران درخشنده گفت: پرستاری شغل نیست عاشقی است بنابراین امیدوارم ما قدرشناس پرستاران باشیم.